logo

за нас галерия информация за пациенти профил на пациента екип контакти


 

Телефон за

информация

02 /491 68 74

 

 

 

 

 

 

грижата за вас

е приоритет за нас!

Екип

Д-р Георги Лазаров

Управител на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД

Georgi Lazarov

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

·   „Медицина“- Висш Медицински Институт, гр. Пловдив;

·   1982 г. – придобита специалност „Вътрешни болести“;

·   1989 г. – придобита специалност „Нефрология“;

·   2010 г. –  придобита специалност„Здравен мениджмънт“ – МУ, гр. София;

·   Специализация в гр. Полша при световноизвестния академик професор Франтишек Кокот

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

·   Ординатор към вътрешно отделение и център по хемодиализа- Първостепенна окръжна болница, гр. Стара Загора;

·   1981 г. – Вътрешна клиника- Военна болница, гр. Пловдив;

·   1985 г. – Завеждащ хемодиализен център- Първостепенна окръжна болница, гр. Пловдив;

·   1989 г.- Методически ръководител по хемодиализно лечение за Пловдивска област;

·   1997 г. – началник сектор и държавен експерт- Министерство на здравеопазването

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ:

·   Член на ББА;

·   Член на Европейска асоциация по диализа и трансплантация;

·   2000 г. - 2002 г. – член на експертен комитет по органна трансплантация към Съвета на Европа в Страсбург, Франция

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ПУБЛИКАЦИИ:

·   Множество публикации в областта на диализното лечение;

·   Участия в множество национални и международни конференции и кръгли маси по въпросите на донорството;

·   1998 г. – изработва проект за развитието на Националната организация по трансплантация в България и координира дейността й;

·   1998 г. – участие в Международен курс на СЗО в гр. Атина

·   Участва в създаването на Координационен съвет и донорски бази в България;

·   Организира създаването на Национална програма по нефрология и диализно лечение – 2001-2006 г. и координира дейността й;

line

 

д-р Анна Котева д.м.

Управител на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД

 

Образование:

·  1978г. Медицина, Медицинска Академия, София

·  1991г. Кандидат на Медицинските Науки, Медицински
Университет, София

·  1993г. Специализация, Научна Нефрология, UCLA, Лос
Анджелис, САЩ

·  2000г. Специализация, Мениджмънт на Здравеопазването,
УНСС, София

·  2001г. Експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения. МЗ, НЦОЗ, София

 

Медицински специалности:

· 1986г. Неврология, Медицинска Академия, София

· 2008г. Нефрология, Медицински Университет, София

 

Професионален опит:

· 1977-78 Ординатор, Вътрешно Отделение, Окр. Болница, Кюстендил

· 1978-85 РБ Самоков, Участъков лекар

· 1985-86 Ординатор, ЦХД, Окр. Болница, София

· 1986-88 Асистент, ЦХД, Медицинска Академия, София

· 1988-91 Ст. Асистент, ЦХД, Медицинска Академия, София

· 1992-93 Научен Сътрудник, Нефрологична програма,
Калифорнийски Университет, Лос Анджелис, САЩ

· 1993-2010г. Главен Асистент, Клиника по Диализа,
Александровска болница, София

· 2005-2009 Главен Административен Лекар, Клиника по
Диализа, УМБАЛ Александровска, София

· 2010- 2015 Главен асистент, Клиника по хемодиализа, УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”

Научна дейност:

В областта на хроничната бъбречна недостатъчност и отражението й върху нервната система, минералния метаболизъм, реналната анемия, бета2-микроглобулин свързаната амилоидоза, рехабилитация и качество на живота на болни лекувани с различни диализни методи.

 

Преподавателска дейност:

· Студенти – упражнения в курса по Нефрология;

· Специализиращи лекари по специалност Нефрология;

· Лекции в курсове по Продължаващо медицинско образование.

 

Членство в научни организации:

· Българска Бъбречна Асоциация – секретар

· Българско Нефрологично Дружество

· European Dialysis and Transplant Association

· International Society of Nephrology

· European Working Group for Clinical Rehabilitation

Дисертация:

“Върху някои аспекти на уремичната полиневропатия при болни на хрониодиализно лечение.” 1991г.

Участие в чуждестранни учебници:

Textbook of Nephrology 3rd ed. Massry SG Glassock RJ eds. Williams and Wilkins Baltimore, MD. 1995

Публикации в български и чуждестранни научни списания, лекции, научни доклади изнасяни на конгреси, симпозиуми, конференции в България и чужбина, постерни презентации, цитирания в чуждестранни учебници и списания.

 

line

 

д-р Ивайло Начев Средков

 

Трудов стаж:

· От 13.03.2017г. и понастоящем Лекар нефролог в Диализен център „ДИАЛМЕД” ООД гр. София.

· От 15. януари 2007 до 10. март 2017г. Лекар ординатор в Клиника по диализа към УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” гр. София.

· От февруари 2006г. до – октомври 2006г. Лекар ординатор в Отделение по хемодиализа към МБАЛ “д-р Ст. Илиев” АД гр. Монтана.

· От май 2005г. до декември 2005г. Общопрактикуващ лекар в Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ (АИППМП) в с. Септемврийци, обл. Монтана.

· От април 1997г. до май 2005г. Лекар ординатор в Център по хемодиализа с нефрологичен сектор към МБАЛ гр. Монтана.

· От януари 1996г. до март 1997г. Лекар ординатор в Отделение по Епидемиология на заразните заболявания към ХЕИ гр. Монтана.

 

Образование:

· Май 2013г. Специалност Нефрология
декември 2005. Специалност вътрешни болести

· От 1989г. до 1995г. Висше медицинско образование
във Висш Медицински Институт гр. София.
от 1983г. до 1987г. Природо-математическа гимназия гр. Монтана
профил математика.

 

Лекарски кабинет:  02 / 491 68 75;     Мобилен:  0882 / 21 81 27

НАЧАЛО | ЗА НАС | ГАЛЕРИЯ | ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | ЕКИП | КОНТАКТИ

Create & Support: VS Bulgaria Ltd. ©