logo

за нас галерия информация за пациенти профил на пациента екип контакти


 

Телефон за

информация

02 /491 68 74

 

 

 

 

 

 

грижата за вас

е приоритет за нас!

Екип

 

д-р Анна Котева д.м.

Управител на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД

 

Anna Koteva

Образование:

·  1978г. Медицина, Медицинска Академия, София

·  1991г. Кандидат на Медицинските Науки, Медицински
Университет, София

·  1993г. Специализация, Научна Нефрология, UCLA, Лос
Анджелис, САЩ

·  2000г. Специализация, Мениджмънт на Здравеопазването,
УНСС, София

·  2001г. Експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения. МЗ, НЦОЗ, София

Медицински специалности:

· 1986г. Неврология, Медицинска Академия, София

· 2008г. Нефрология, Медицински Университет, София

 

Професионален опит:

· 1977-78 Ординатор, Вътрешно Отделение, Окр. Болница, Кюстендил

· 1978-85 РБ Самоков, Участъков лекар

· 1985-86 Ординатор, ЦХД, Окр. Болница, София

· 1986-88 Асистент, ЦХД, Медицинска Академия, София

· 1988-91 Ст. Асистент, ЦХД, Медицинска Академия, София

· 1992-93 Научен Сътрудник, Нефрологична програма,
Калифорнийски Университет, Лос Анджелис, САЩ

· 1993-2010г. Главен Асистент, Клиника по Диализа,
Александровска болница, София

· 2005-2009 Главен Административен Лекар, Клиника по
Диализа, УМБАЛ Александровска, София

· 2010- 2015 Главен асистент, Клиника по хемодиализа, УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”

· 2013 – понастоящем - Лекар нефролог в „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД, гр. София

· 2016 – понастоящем – Управител на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД, гр. София

Научна дейност:

В областта на хроничната бъбречна недостатъчност и отражението й върху нервната система, минералния метаболизъм, реналната анемия, бета2-микроглобулин свързаната амилоидоза, рехабилитация и качество на живота на болни лекувани с различни диализни методи.

 

Преподавателска дейност:

· Студенти – упражнения в курса по Нефрология;

· Специализиращи лекари по специалност Нефрология;

· Лекции в курсове по Продължаващо медицинско образование.

 

Членство в научни организации:

· Българска Бъбречна Асоциация – секретар

· Българско Нефрологично Дружество

· European Dialysis and Transplant Association

· International Society of Nephrology

· European Working Group for Clinical Rehabilitation

Дисертация:

“Върху някои аспекти на уремичната полиневропатия при болни на хрониодиализно лечение.” 1991г.

Участие в чуждестранни учебници:

Textbook of Nephrology 3rd ed. Massry SG Glassock RJ eds. Williams and Wilkins Baltimore, MD. 1995

Публикации в български и чуждестранни научни списания, лекции, научни доклади изнасяни на конгреси, симпозиуми, конференции в България и чужбина, постерни презентации, цитирания в чуждестранни учебници и списания.

 

line

 

д-р Ивайло Начев Средков

Управител на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД

 

Трудов стаж:

· От 13.03.2017г. и понастоящем Лекар нефролог в Диализен център „ДИАЛМЕД” ООД гр. София.

· От 15. януари 2007 до 10. март 2017г. Лекар ординатор в Клиника по диализа към УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” гр. София.

· От февруари 2006г. до – октомври 2006г. Лекар ординатор в Отделение по хемодиализа към МБАЛ “д-р Ст. Илиев” АД гр. Монтана.

· От май 2005г. до декември 2005г. Общопрактикуващ лекар в Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ (АИППМП) в с. Септемврийци, обл. Монтана.

· От април 1997г. до май 2005г. Лекар ординатор в Център по хемодиализа с нефрологичен сектор към МБАЛ гр. Монтана.

· От януари 1996г. до март 1997г. Лекар ординатор в Отделение по Епидемиология на заразните заболявания към ХЕИ гр. Монтана.

 

Образование:

· Май 2013г. Специалност Нефрология
декември 2005. Специалност вътрешни болести

· От 1989г. до 1995г. Висше медицинско образование
във Висш Медицински Институт гр. София.
от 1983г. до 1987г. Природо-математическа гимназия гр. Монтана
профил математика.

 

line

 

д-р Кирил Ангелов Анадолийски

 

Трудов стаж:

· От 01.01.2019г. и понастоящем Лекар в „Диализен център - ДИАЛМЕД” ООД гр. София.

• От м.юни 2017 до м.декември 2018г. Лекар ординатор в Отделение по диализа към МБАЛ „Уни Хоспитал”АД.

• От м.януари 2007г. до м.май 2017г. Лекар ординатор в Отделение по хемодиализа към МБАЛ “Токуда Болница София” АД.

• От м.март 1997г. до м.януари 2007г. Лекар ординатор в Детски диализен център към СБАЛДБ гр. София.

• От м.февруари 1996г. до м.април 1996г. Лекар ординатор в Детско вътрещно отделение на ІІІ ОРБ гр. София.

 

Образование:

· 2011г. Специалност Детска нефрология и хемодиализа

• 2005г. Специалност Детски болести

• 1995г. Медицина, Медицинска Академия, гр. София

 

Специализации:

· 2000г. Япония, Кинки Университет Осака – специализация по Детска нефрология,

• 2005г. Япония, Токущукай Груп-специализация Диализни методи

Лекарски кабинет:  02 / 491 68 75;     Мобилен:  0882 / 21 81 27

НАЧАЛО | ЗА НАС | ГАЛЕРИЯ | ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | ЕКИП | КОНТАКТИ

Create & Support: VS Bulgaria Ltd. ©